• English
 • 中文 (中国)
 • Yrityksemme historia

  Tekniserin tarina alkaa vuonna 1985 jolloin Tekni-seri Ky perustetaan palvelemaan teollisuuden merkintätarpeita. Tekni-seri kehittää ja panostaa omaan tuotantoonsa sekä seripaino osaamiseensa. Vuonna 1995 yhtiönmuoto muutetaan osakeyhtiöksi ja nimi muuttuu Tekniseri Oy:ksi. Vuosina 1995-2008 Tekniseri panostaa liiketoiminnan kasvattamiseen ja tekee useita yrityshankintoja. Vuonna 2008 Tekniserin pääomistajat myy yrityksensä pääomasijoittajalle Teknoventure, josta tulee yhtiön pääomistaja. 2010-luvulla Tekniseri kehittää ja panostaa valmistusmenetelmien laatuun sekä asiakaspalveluun. Yrityksen rakennetta re-strukturoidaan ja tuotanto keskitetään Suomessa, Kempeleeseen sekä Poriin. Asiakaspalvelu pisteiden merkitystä kasvatetaan ja palvelutarjonta laajennetaan. 2010-luvulla Tekniseri kasvattaa tuoteportfolionsa, lisäämällä tuotetarjontaan kalvonäppäin-valmistusta, elektroniikkaeristeiden-valmistusta sekä paksujen raaka-aineiden leikkaus-/paino-/tulostus-palveluita. Samanaikaisesti yhtiö modernisoi omia tuotantoprosesseja entistä ympäristöystävällisemmäksi sekä kustannustehokkaammaksi. 2010 yhtiö laajentaa omaa maantieteellistä toiminta- ja palvelualuetta, avaamalla tehtaan sekä palvelupisteen Suzhou, Kiinaan. Kiinan tuotanto kasvaa ja alkaa palvelemaan Aasian asiakkuuksia, sekä monia muita asiakkuuksia kansainvälisesti. 2017 Teknoventure myy osakekantansa ruotsalaiselle investointiyhtiölle Karnell K4.
  Karnell K4 ja Tekniseri haluaa vahvasti kehittää yhtiön tulevaisuutta, työntekijöidensä sekä asiakkaidensa kanssa.

  Teknisesti vaativien lopputuotteiden valmistajana Tekniseri hallitsee koko tuotantoprosessin. Aikoinaan Nokian, Ericssonin ja ABB:n kanssa aloitettu yhteistyö on avannut ovia myös muille vaativille asiakkaille ja mahdollistanut Tekniserin hallitun kasvun. Yhtiö on kasvanut myös ulkomaisten asiakkuuksien myötä mikä osuus tänä päivä on kasvava. Tämän on mahdollistanut hyvä ja toimiva tuotanto sekö tuotelaatu joka on asiakkaat on todennut vuosien saatossa. Tänä päivänä Tekniseri tukee asiakkaitaan monipuolisilla tuotantomenetelmillä.

  1985

  Tekni-Seri Ky perustetaan

  1995

  Tekni-Seri Ky muutetaan Tekniseri Oy:ksi

  1999

  1998 Scanfil mekaniikkapainon osto

  1999

  Oy Galvano Ab yritysosto

  2001

  Cad-Seri Oy yritysosto

  2004

  Seri-Teksti Oy yritysosto

  2005

  Seritoimi Oy yritysosto

  2008

  Eloksointi Oy, Lisa-Print Oy, Moniseri Oy yritysostot

  2008

  Teknoventure Oy pääosakkaaksi

  2010

  PS-Print Oy:n yritysosto

  2010

  Tekniseri Suzhou Co. Ltd. perustetaan

  2017

  Tekniseri myy PS Print Oy:n

  2017

  Karnell K4 pääosakkaaksi